Събития

Fusion събития

Във Fusion School обичаме да празнуваме и да трупаме спомени заедно. С откриването на учебната година поставяме началото на нашето голямо празнуване. Децата непрекъснато са въвлечени в различни тематични дни, които имат своята по-голяма цел, свързана с натрупването на знания, разивитието на умения и работата в екип. Нашите деца винаги очакват неочакваното и с нетърпение се включват във всяко събитие. 

Част от нашите специални моменти са:

 • Празник на будителите
 • Празници на домовете
 • Блестящи коледни тържества
 • Спортни празници
 • Екологични уъркшопи
 • Проекти по социална ангажираност
 • Културен живот
 • Ден на Голямото ръкостискане
 • Детски тиймбилдинги
 • Тиймбилдинги деца и родители
 • Гости по програма „Моята професия“
 • Събития по програма „Деца обучават деца“
 • Изложби, посветени на различни класни и извънкласни постижения
 • Участие в училищния комикс
 • Иновативни крособучения
 • „Машина на времето“
 • Празник на майката
 • Маскен бал
 • Атрактивни лагери по време на различните сезони