СОЦИАЛЕН ЖИВОТ

„Училището е вторият ми дом, но моят дом е първото ми училище.“
Хеновева Хай Гонсалес

Училището наистина е вторият дом на всяко дете, а съучениците и преподавателите – второто му семейство. Затова се стремим да превърнем всеки миг във Fusion School в специален за нашите деца.

Освен в стандартни класове, децата ще бъдат част от още едно по-голямо цяло – „Домовете“ на Fusion School, посветени на важни качества, които допринасят за развитието ни като индивидуалности и като общност.

Децата от всеки дом, чрез различни предизвикателства и мисии, биват въвлечени в дългогодишно вълнуващо приключение. Сред многото награди ще бъдат житейските уроци, умения за общуване и себеизразяване.

Каква е ролята на Домовете:

 • Сформират вътрешния училищен живот.
 • Стимулират съревнование с цел правилно насочване на инстинктите за конкуренция.
 • Допринасят ентусиазмът за изява в децата да ги стимулира да дадат най-доброто в името на общата цел на дома.
 • Възпитават колективен дух и взаимопомощ.
 • Спомагат за изграждане на социални умения и реална себеоценка.
 • Възпитават в отговорност.

Домовете са инструмент за възпитание и обучение с минимална намеса на учителите във взаимоотношенията в групите. Основната роля на учителя е да вдъхновява и напътства.

Зеленият дом

 • Хармония 
 • Растеж 
 • Щедрост    
 • Споделеност   

Оранжевият дом              

 • Ентусиазъм 
 • Интелигентност
 • Интеграция и баланс       
 • Уравновесеност

Синият дом                    

 • Служене
 • Отдаденост                     
 • Справедливост               
 • Идеализъм                           

Виолетовият дом

 • Прецизност
 • Перфектност
 • Ред, Дипломатичност
 • Трансформация

Във всеки клас има представители и от четирите дома на училището.  Всяко дете се включва в някой от домовете още на първия учебен ден.