1-4 клас

Описание

Началното образование е „златният период“ за стартиране цялостното развитие на учениците. Тук започва истинското приложение на образователния модел СИНТЕЗ, насочен към бъдещето и необходимостта от цялостни, съзнателни, активни и творчески индивидуалности. Тук децата се потапят изцяло в средата на Fusion School и попиват духа на училището.

От ранна възраст реализираме основните цели и за по-късните етапи на цялостното развитие на детето:

  • Ограмотяване на децата – спазване и надграждане на задължителния общообразователен минимум от предмети, необходими за неговото развитие – български език и литература, математика, английски език, информационни технологии, предприемачество и др. Имплементираме проектно-базирано обучение, взаимнообучителни методи, както и други иновативни методики за вдъхновяване на децата и създаване на любов кум ученето. Важно място в процеса заемат и интердисциплинарните мостове, под формата на общи теми, залагящи в учебното съдържание на всички дисциплини.
  • Разкриване на индивидуалните таланти и развитие на креативността – занятия по изобразителни и приложни изкуства, танци, театър и музика. Привнасяме изключително богатия опит и ноу-хау натрупано през годините от Fusion Academy, утвърдило ни като водеща обучителна институция по изкуства в страната. Всички занятия следват специална авторска програма, разработена от учителите във Fusion, насочена главно към откриване на „Елемента“ на всяко дете – мястото където страст и умения се събират в едно.
  • Здраве и спорт – Важен момент в нашата програма заемат часовете за спорт и игри. Често децата са лишени от свободно време за игра, но това е една от най-важните за тях дейности. В свободната игра те изследват взаимоотношения помежду си, учат се да решават казуси и опознават околния свят, а това е неоценим помощник за в бъдеще. Освен спорт и физически упражнения, култивираме в децата съзнателно отношение към здравето посредством ограмотяващи беседи, култура на храненето и много други.
  • Умения за социализация – т.нар „меки умения“ са неимоверно важни за живота днес. Те включват умения за представяне на идеи и проекти пред публика, работа в екип, базова емоционална интелигентност, способности за критично мислене и преценка и др. Организираме занятията под формата на ролеви игри и симулации, защото децата усвояват най-добре в игра.
  • Възпитание в отговорности – формирането на ценностна система е един от нашите приоритети, но това често е нелека задача. Постигаме целите си посредством разпределяне на базови отговорности, спазване на дисциплина, периодични събрания на класове и домове, взимане на демократични решения, саморефлексия на учениците и анализ на взаимоотношения между тях. Децата участват активно във всички събития от вътрешно-училищния живот на Fusion School – празници, представления, тиймблдинги и др.

Постигаме  оптимална организация на работа, като се подготвяме за следващия учебен ден, без да се натрупват домашни и децата не се претоварват умствено. Програмата на всеки клас е съобразена с възрастта на децата, индивидуалните им естествени нужди и възможности.

Как живеем – Галерия