Предучилищна

Описание

Предучилищната група е моментът, в който полагаме най-важните основи, не само за образованието, но и за възпитанието на учениците. Тук децата за първи път се потапят в средата на Fusion School и попиват духа на училището.

От ранна възраст изграждаме плавен преход към началното образование, като реализираме основните цели и за по-късните етапи на цялостното развитие на детето:

  • Ограмотяване на децата – спазване и надграждане на задължителния общообразователен минимум от предмети, необходими за неговото развитие – български език и литература, математика, английски език и др.
  • Разкриване на индивидуалните таланти и развитие на креативността – занятия по изобразителни и приложни изкуства, танци, театър и музика. Привнасяме изключително богатия опит и ноу-хау натрупано през годините от Fusion Academy, утвърдило ни като водеща обучителна институция по изкуства в страната. Всички занятия следват специална авторска програма, разработена от учителите във Fusion.
  • Здраве и спорт – Важен момент в нашата програма заемат часовете за спорт и игри. Често децата са лишени от свободно време за игра, но това е една от най-важните за тях дейности. В свободната игра те изследват взаимоотношения помежду си, учат се да решават казуси и опознават околния свят, а това е неоценим помощник за в бъдеще. Освен спорт и физически упражнения, култивираме в децата съзнателно отношение към здравето посредством ограмотяващи беседи, култура на храненето и много други.
  • Умения за социализация – т.нар „меки умения“ са неимоверно важни за живота днес. Те включват умения за представяне на идеи, работа в екип, базова емоционална интелигентност, критично мислене и др. Започваме с основите, като постепенно увеличаваме сложността на материала във всеки клас.
  • Възпитание в отговорности – формирането на ценностна система е един от нашите приоритети, но това често е нелека задача. Постигаме целите си посредством разпределяне на базови отговорности, спазване на дисциплина, периодични събрания на класове и домове, взимане на демократични решения, саморефлексия на учениците и анализ на взаимоотношения между тях. Децата участват активно във всички събития от вътрешно-училищния живот на Fusion School – празници, представления, тиймблдинги и др.

Постигаме  оптимална уникална организация на работа, като не позволяваме на децата да се претоварват умствено. Програмата на всеки клас е съобразена с възрастта на децата, индивидуалните им естествени нужди и възможности.

Как живеем – Галерия