Предучилищна

Полагане на основите – образование и възпитание. Потапяне в средата и духа на Fusion School.

1-4 клас

Начало на „златния период“ на цялостно развитие на децата. Приложение на образователния модел FUSION.

5-7 клас

В основната степен на образователния процес учениците навлизат в период на все по-осъзнато и самостоятелно учене.

ЧОУ Фюжън е официално лицензирано със заповед на Министъра на образованието и науката №РД14-37/22.07.2022 г.

Партньори