Предучилищна

Полагане на основите – образование и възпитание. Потапяне в средата и духа на Fusion School.

1-4 клас

Начало на „златния период“ на цялостно развитие на децата. Приложение на образователния модел FUSION.

5-7 клас

Очаквайте – иновативна учебна програма за прогимназиален етап.

Партньори