Преподаватели

Освен да познава своя предмет, педагогът трябва да може да възпитава, да формира ценности, да дава пример, да преценява момента, да знае кога и как да избира и редува методите според момента. Т.е. педагогът трябва да бъде изключително комплексна личност, но преди всичко трябва да бъде психолог и  артист, защото самото образование е изкуство.

Ние, учителите във FUSION сме точно такива. Млади сме, но имаме опит. Притежаваме богати знания, но постоянно се самоусъвършенстваме. Даваме свобода на децата, но спазваме и необходимите граници. Обичаме децата безрезервно, но сме справедливи и твърди при нужда.

Но най-вече, ние сме усмихнати, щастливи и свободни. Преоткриваме себе си всекидневно и помагаме и на децата да правят същото. Вдъхновението е главният ни двигател, търсим го постоянно и навсякъде, защото всеки път то идва по различен начин. Влагаме любов и творчество във всичко, което правим. Правим го заедно, съзнавайки, че богатството е в различията ни.

ПРОФИЛ НА FUSION УЧИТЕЛЯ

 • Учителят вдъхновява.
 • Учителят запалва в учениците любов към ученето.
 • Учителят е пример за всички качества, които неговите ученици трябва да реализират.
 • Учителят възприема себе си като един от многото източници на информация.
 • Учителят помага на учещите сами да конструират модели и подходи, които да следват.
 • Учителят организира ученето и дискутирането около концептуално обединени проблеми и противоречиви ситуации.
 • Учителят провокира интелектуалното усилие и емоции, разглеждане на проблема от различни перспективи, вземане на решения и намиране на аргументи.
 • Учителят създава и поддържа творческа среда, създава условия, в които децата могат да учат като проверят и преразгледат моделите си, създават връзки между предишните си и настоящите си възприятия, имат свободата да достигнат до свой собствен смисъл, споделят.
 • Учителят делегира част от отговорността на учениците, поддържайки напрегнато равновесие между водачеството си и ученическата инициативност.
 • Като започват от досегашните знания на учениците и като изпитват и развиват предишните им концепции и понятия, учителите възпитават способността за истинско разбиране.
 • За да предостави контекст, в който учениците да могат да мислят и същевременно да придобиват жизненоважни знания и умения, учителя използва трансдисциплинарния подход.
 • Учителят възпитава в смелост за споделяне на мнение, искане  на съдействие и вземане на решения.
 • Провокира, поддържа и поощрява всяка форма на сътрудничество и всичко, което подобрява екипната работа.
 • Задава ритъма за редуване интелектуалните и творческите занимания с игри.
 • Учителят поставя завършека  за отпразнуване успешната реализация на проектите на учениците. Така поставяме финал на вече завършената задача и начало на следващото приключение.

Нашият екип: