5-7 клас

Описание

В основната степен на образователния процес учениците навлизат в период на все по-осъзнато и самостоятелно учене. Положените основи в началната степен се надграждат отново с образователния модел СИНТЕЗ, насочен към бъдещето и необходимостта от цялостни, съзнателни, активни и творчески индивидуалности.

Продължаваме да реализираме основните цели за цялостно развитие на детето:

  • Ограмотяване на учениците – спазване и надграждане на задължителния – заложен от МОН, общообразователен минимум от предмети, необходими за неговото развитие – български език и литература, математика, английски език, втори чужд език, човекът и природата, история и цивилизация, география и икономика и т.н. Имплементираме проектно-базирано обучение, взаимнообучителни методи, както и други иновативни методики за вдъхновяване на учениците и поддържане на естествения стремеж към знание и развитие. Важно място в процеса заемат и интердисциплинарните мостове под формата на общи теми, залягащи в учебното съдържание на всички дисциплини.
  • Разкриване на индивидуалните таланти и развитие на креативността – занятия по изобразителни и приложни изкуства, танци, театър и музика. Привнасяме изключително богатия опит и ноу-хау натрупано през годините от Fusion Academy, утвърдило ни като водеща обучителна институция по изкуства в страната. Всички занятия следват специална авторска програма, разработена от учителите във Fusion, насочена главно към откриване на „Елемента“ на всяко дете – мястото където страст и умения се събират в едно.
  • Здраве и спорт – Важен момент в нашата програма заемат часовете за спорт и игри. Към часовете от задължителния образователен минимум прибавяме и часове за допълнителен спорт, училищни турнири, зимно „бяло“ ски училище, пролетно „зелено“ училище, екскурзии и излети. Освен спорт и физически упражнения, култивираме в децата съзнателно отношение към здравето посредством ограмотяващи беседи, култура на храненето и много други.  Спортменство, умения за екипност, изграждане на стратегии. Често децата са лишени от свободно време за игра, но това е една от най-важните за тях дейности. В свободната игра те изследват взаимоотношения помежду си, учат се да решават казуси и опознават околния свят, а това е неоценим помощник за бъдеще.
  • Умения за социализация – т.нар. „меки умения“ са неимоверно важни за живота днес. Те включват умения за представяне на идеи и проекти пред публика, работа в екип, базова емоционална интелигентност, способности за критично мислене и преценка и др. Организираме занятията под формата на ролеви игри и симулации, защото този вид умения се овладяват най-естествено в реални ситуации, а не само на теория.
  • Възпитание в отговорности – формирането на ценностна система е един от нашите приоритети, но това често е нелека задача. Постигаме целите си посредством разпределяне на базови отговорности, спазване на дисциплина, периодични събрания на класове и домове, взимане на демократични решения, саморефлексия на учениците и анализ на взаимоотношения между тях. Децата участват активно във всички събития от вътрешно-училищния живот на Fusion School – празници, представления, тиймбилдинги и др.