Във Fusion School реализираме нов, устойчив образователен модел „СИНТЕЗ“, основан на иновативно преподаване и креативно учене, чиято цел е да създаде цялостни, смели и творчески индивиди, които да изградят бъдещето посредством групово сътрудничество и воля за добро. На първо място поставяме хармоничното развитие на децата като личности, а след това им помагаме да станат съзнателни участници в по-големи формации. В сърцето на образователния модел поставяме връзката „учител – ученик“ и всичко зависи от това, колко успешна и продуктивна е тя.

Създадохме училището „Fusion School” като естествено продължение на Fusion Academy и визията ни за образование на бъдещето. Това е сбъдната мечта на целия ни екип, защото изпитваме огромна любов към децата и вярваме, че сме длъжни да разкрием най-висшето и най-доброто в тях. Нашето кредо е „Всяко дете може повече“, защото вярваме, че жизнеността и творческите способности на човешкия дух са неограничени, а разностранните ни таланти са най-голямото ни богатство.

Цели

Главната ни цел е да помогнем на децата да постигнат пълния си потенциал и да посрещнат новото време с различно мислене. Цялостното /холистично/, обучение развива всички аспекти на детето: интелектуален /или когнитивен/, емоционален, физически и още един, който отговаря за интуицията, въображението и креативността. Новото образование набляга не на запаметяването на факти и цифри, а на формиране на компетенции, често наричани умения на бъдещето:

КРЕАТИВНОСТ, КРИТИЧНО МИСЛЕНЕ, ЛЮБОПИТСТВО, КОМУНИКАЦИЯ, СЪТРУДНИЧЕСТВО, СЪПРИЧАСТНОСТ, СПОКОЙСТВИЕ НА ДУХА, ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ.

Методика

СИНТЕЗЪТ ни ръководи във всяка дейност, а това означава, че съчетаваме най-доброто от световния педагогически опит – съдържание, методика и организация на обучението. В центъра на нашия образователен модел поставяме следните акценти:

  • Промяна в йерархията на предметите и включване на нови дисциплини.
  • Индивидуализация на обучението/изграждане на лична връзка учител-ученик
  • Използване на синтез от образователни методи
  • Възпитание в ценности
  • Атрактивна и хуманистична учебна среда 

Именно тези моменти насочват образованието във Fusion School към бъдещето. Те ни дават криле да работим всеотдайно с децата всеки ден. Преоткриваме себе си всекидневно и помагаме и на тях да правят същото. Вдъхновението е главният ни двигател, търсим го постоянно и навсякъде, защото всеки път то идва по различен начин. Влагаме любов и творчество във всичко, което правим. Правим го заедно, съзнавайки, че богатството е в различията ни.

Прочетете повече за: