Често задавани въпроси

 • Към какво се целите в работата си с децата?

  Стремим се да развиваме детето като цялостна личност. Образованието е многоизмерен процес, като най-видимият и популярен план е когнитивното развитие – общата грамотност, знания, умения за логическо мислене, справяне с тестове и т.н. Но това далеч не е всичко. У детето трябва да бъдат развити креативността и въображението, уменията за критично мислене, социални умения като емоционална интелигентност, себеизразяване, общуване, екипна работа и др. От голяма важност е да се изяви конкретният талант или множествена интелигентност на всяко дете.  И не на последно място идва възпитанието – използваме всяка възможна ситуация за формиране на ценности, чувство за отговорност и правене на избор.

 • ЧОУ Фюжън има ли лиценз от МОН?

  Да, ЧОУ Фюжън е официално лицензирано със заповед на Министъра на образованието и науката №РД14-37/22.07.2022 г.

 • Какви чужди езици се изучават и по колко часа седмично?

  Основният чужд език във Fusion School е английски език. Той е заложен в програмата с 9 учебни часа /за ПК – 7 учебни часа/. От тях 6 /за ПК – 5 учебни часа/ са с преподавател по чужд език /българин/, 2 /за ПК – 1 учебен час/са с native speaker /чужденец/ и 1 учебен час Сценичен английски.

 • Децата имат ли време за почивка?

  Програмата, която сме разработили, цели да редува и балансира учебни дисциплини и занятия, които изискват по-висока концентрация и такива, които децата възприемат и усещат като разтоварващи. По този начин успяваме да работим по-пълноценно с тях във всички типове часове и по всяко време на деня. Освен това децата разполагат с две големи междучасия по 20 минути и обедна почивка от 1 астрономически час.

 • Къде играят децата?

  Винаги, когато условията позволяват, децата излизат на двора, не само в междучасията и в часовете по Спорт, но понякога извеждаме и класната стая навън. Ако времето не е подходящо, има три специално обособени пространства за свободна игра и спортни занимания и един „Тих кът“ за отдих и четене.

 • Вие училище за изкуства ли сте?

  Не, не сме училище за изкуства. Изкуствата са инструмент за постигане на по-големите цели, които имаме за холистичното развитие на децата. Часовете по арт подпомагат целия обучителен процес, както и развитието, визуализирането и възприемането на глобалните теми, които залагаме като интердисциплинарни връзки.

 • Как се справяте с агресията в училище?

  Ясно разбираме, че сигурната и спокойна среда е главният залог за успех на всяка образователна институция. Затова тя е и сред нашите приоритети. Не толерираме прояви на лошо възпитание, агресивно поведение или тормоз, тъй като те ощетяват останалите деца, нарушават спокойната атмосфера в клас и се губи ценно учебно време. Справянето с агресията протича в три големи стъпки: 

  1. Подбор в началото на учебната година.

  2. Текущо наблюдение, възпитание и мерки /в случай на нужда/ по време на учебната година.

  3. Тясна работа с родителите – обратна връзка, съвместни мерки, родителска академия.

 • Има ли домашни?

  Самостоятелната работа и полагането на усилия изграждат навика за труд и формират умение за самостоятелно учене. Но ние се стремим всичко да се случва и завършва в рамките на учебния ден. Особено за най-малките до 4ти клас нямаме домашни, а пожелателни проекти и задачи за уикенда или за по-дълъг период. За учениците от 5 до 7 клас предвиждаме часове за самостоятелна подготовка и упражнения, за да сведем нуждата от домашна работа до минимум. По преценка на учителя, тя може да бъде зададена за изпълнение през уикенда или по-големите ваканционни периоди.

 • Колко големи са класовете ви?

  Всеки клас се формира от 12 деца с малки изключения, а всеки випуск от по 2 паралелки.

 • От колко до колко е учебният процес?

  Учебният процес при нас е от 9:00 до 17:30 ч. без допълнителни такси. Програмата е разработена така, че децата имат интегрирана и допълваща се програма за целия учебен ден, без да е необходимо доплащане и избор на удължен ден. Сутрин учениците се приемат между 8:00 и 9:00 ч., а вечер следва да бъдат взети между 17:30 и 18:00 ч. След 18:00 ч. училището продължава да е отворено, но децата остават да чакат родителите си без педагог, който да отговаря специално за тях. 

 • Имате ли униформи?

  Имаме униформи в изключително практичен вариант – богат набор от типове дрехи, свежи цветове, но само от кръста на горе.  В училище децата трябва да имат поне един брандиран елемент в облеклото си. Всеки родител преценява какъв тип дрехи да осигури за детето си в зависимост от личните предпочитания.

 • Как е организирана храната при вас?

  Храната във Fusion School е в индивидуални опаковки, осигурена с външен кетъринг от специализирана детска кухня, дългогодишни професионалисти в тази област. 

  Най-ранната закуска е отговорност на родителя, като децата закусват у дома или при нас в приемния прозорец между 8 и 9 ч., но отново със собствена храна. Ние осигуряваме:

  Закуска в първото голямо междучасие в 10:30 ч. – плод или зеленчук
  Обяд – тристепенно меню: супа, основно и салата (веднъж седмично и десерт)
  Закуска в следобедното голямо междучасие в 15:30 ч. – подкрепяща закуска и напитка.

 • До кой клас е Fusion School?

  От Подготвителен клас до 7 клас, включително.

  От 2021 година, Фюжън е собственик на Първа частна английска гимназия „Уилям Шекспир“, в която при желание и покриване на критериите за прием, нашите ученици могат да продължат своето средно образование от 8 до 12 клас. Можете да се запозанете с нашата работа в гимназията на следния линк: www.fpels.ws

 • Получава ли детето ми удостоверение за завършен съответен клас?

  Да, ЧОУ Фюжън е официално лицензирано със заповед на Министъра на образованието и науката №РД14-37/22.07.2022 г. и всеки наш ученик получава легитимно удостоверение за завършен съответен клас.

 • Какви са стъпките за кандидатстване във Fusion School?

  Стъпките за кандидатстване са:


  1. Опознавателна среща с родителите – елате и ни задайте всички въпроси, които ви вълнуват

  2. Опознавателна среща с детето – начален учител се среща в неформална среда с детето, в присъствието на родител, с цел плавен преход за детето към стъпка 3

  3. Три пробни дни – детето влиза в клас и участва пълноценно в училищния живот в рамките на 3 пробни дни

  ВАЖНО! За този прием организираме и два официални групови пробни дни за всички желаещи да кандидатсват за ПК и 1 клас за учебната 2024-2025 година. Датите са, както следва:

  • За Предучилищен клас – 28.10.2023
  • За 1 клас – 10.11.2023

  След тези три стъпки, ако ние и вие все още гледаме в една посока, пристъпваме към сключване на договор. Относно финансовата част имаме всички варианти за плащане с различни вноски и срокове.

 • Какво се включва в таксата ви и има ли допълнителни такси?

  Освен задължителните часове за уроци, спорт и самоподготовка, нашата програма включва и допълнителни ателиета по изкуства и различни спортове без допълнителни такси.

  В таксата не се включва:

  • храна
  • учебници и всички необходими консумативи
  • униформата
  • транспорт
 • Кога разбираме, че детето ни е одобрено?

  Веднага след трите пробни дни или участието в организирания пробен ден ние ви даваме обратна връзка, като очакваме същата и от вас за това как се е чувствало детето. Тази двупосочна комуникация е решаваща за приема.

 • Освен стандартните предмети по МОН, какво още включва програмата във Fusion School?

  Нашата концепция за холистично развитие на децата намира израз в двете големи направления, заложени като редовни часове, през които преминават всички деца и които целят развитие на тяхната креативност. Това са:

  Визуална креативност –  включва всякакви видове приложни, изобразителни и дигитални изкуства.
  Сценична креативност – театър, танц, музика, ритъм, говор, творческо писане
  Вярваме, че детето трябва да премине през пълния спектър от изкуства, за да се изразят неговите интерес и заложби. Нужно е време, в което да се потопи в тях и да се насити, за да разгърне потенциала си.

  Богатата програма от изкуства служи и като инструмент не само за себеизразяване и хармонично развитие на личността, но и за подпомагане на по-теоретичните дисциплини и осъществяване на интердисциплинарни връзки между тях, глобализирайки познанията на децата.

При нас всеки ден е вълнуващ

Седмични предизвикателства, вълнуващи проекти, тематични дни и празници. Често дори в междучасието групи деца творят табла за своите съученици, организират конкурси или се подготвят с нетърпение за своето представяне за края на текущата интердисциплинарна тема. Освен в стандартни класове, децата са част от още едно по-голямо цяло – „Домовете“ на Fusion School, посветени на качества, които допринасят за развитието ни като индивидуалности и като общност. Създаването на междупредметни връзки дава възможност на децата да се потопят с интерес в образователния процес. С голяма радост виждаме как всички идват на училище с желание и поривът им към учене расте с всеки изминал ден, за да се превърне в неотменна част от целия им живот и да подкрепи естественото детско любопитство към света, смелостта за откривателство и социално отношение.

fusion_15ti (74)
IMG_20230911_175426

Нашите преподаватели са усмихнати и отдадени на своята мисия. Общувайки помежду си, те се обогатяват и развиват постоянно. Ежеседмичните срещи на екипа ни помагат да видим голямата картина и да работим с децата по-пълноценно. Постоянната обратна връзка и екипната работа ни позволяват да следим развитието на всеки наш ученик.

Имплементираме интегрирана програма до 17:30 ч., която равнопоставя хуманитарни науки, математика, изкуства, езици, физическа култура, природни и обществени науки и игра. Използваме богат набор от методи като проектно базирано обучение, съвместно учене и сътрудничество, евристично обучение, групово обучение, игрови модели и симулации. Учим английски език чрез синтез от методи – иновативна система, която ускорява усвояването като възпитава усет и инстинкт към езика, занимания с „native“ преподавател, а музикалният английски е един от любимите на децата. Във Fusion School нямаме избираеми ателиета, а децата преминават през пълен спектър от изкуства, разделени в две големи направления – визуална и сценична креативност с авторска програма, разработена от дългогодишните преподаватели на Fusion Academy. Ние не сме арт училище, но използваме изкуствата като инструмент за цялостното развитие на децата.

За нас е важно да възпитаваме съвременни личности чрез разпределяне на отговорности, грижа за пространството, което обитаваме, развитие на емоционална интелигентност, тиймбилдинги, ролеви игри и много други. 

Fusion School е наша сбъдната мечта и всеки ден децата ни вдъхновяват да влагаме още повече усилия и любов в това, което правим… за тях! 

Не се колебайте да ни потърсите за подробна информация. За нас е важно да се срещнем с вас и да отговорим на всичките ви въпроси. Ако все още се колебаете, дали това е училището за Вашето дете, включете се в нашата Лятна Академия Fusion и се запознайте отблизо с нашия екип и работата ни. Записванията са отворени! Можете да ни потърсите на тел. 0883 363 777. Очакваме ви!