Прием

Приемът във Fusion School е отворен за предучилищен, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 клас. Можете да се свържете с нас за повече информация на тел. 0883 363 777.

Усилията за развитието на всяко дете зависят от:

  • Самото дете
  • Неговите родители
  • Нас като обучителната институция.

За нас е от изключителна важност с вас, родителите, да сме с едно виждане за бъдещето на детето и да срещнем партньор във ваше лице. В тази връзка, за да изпълним поставените си образователни цели, ще спазваме три основни критерия при класирането на кандидатите. Те са: среща с родителите и детето, реда на кандидатстване, както и демонстрирани знания и умения на приемните ни тестове.