„Кой съм аз? Изследване природата на Аз-а в личен, физически, психически и емоционален аспект.“