„Кой съм аз? Изследване природата на Аз-а в личен, физически, психически и емоционален аспект.“

Отпразнувахме края на първата ни трансдисциплинарна тема, която беше разделена на 9 подтеми, с които децата се запознаваха всяка седмица в продължение на два месеца.

Имахме удоволствието да изградим и представим с обща работа и заинтересованост от страна на учениците, проект, представен чрез езика на сценичните изкуства. Този проект визуализира една част от темите и знанията, които са придобили децата в този период. В часовете по Сценична креативност учениците усвояваха материята чрез игри, танци и театър.

Представянето показа началото и предположенията за възникването на човешкия индивид, премина през структурата на тялото-скелет, вътрешни и външни органи на човека, за да стигне до култура, права, отговорности, които бяха демонстрирани чрез българско право хоро – знак за ценността на нашата култура и отговорността да я съхраняваме и разпространяваме.

След това всеки клас представи откъс от самостоятелна работа върху темата за приятелство, толерантност и най-важното нещо, което ни прави хора, а именно възприятието, емоциите и чувствата.

Предучилищен и 1-ви клас демонстрираха на фона на музика как човек преминава през различни емоционални състояния и кое влияе на промяната им.

Втори и 3-ти клас представиха групови етюди с тема приятелство и изиграха ситуации, в който показаха какво означава да бъдеш добър.

Четвъртокласниците представиха „Приятел пръв“ на Валери Петров, както и подготвиха текст за възникването на човешкия индивид.

Проектът завърши с един много важен въпрос: Какво означава да бъдеш човек?
Под звук на сърдечен ритъм, децата заявиха своя отговор един по един.
„Да бъдеш човек означава да… Виждаш цветно, да танцуваш, да грешиш, да гушкаш силно, да чувстваш, да говориш много езици, да пишеш…“

Можете да разгледате снимки в нашата Галерия.